Toimintaterapia
Sensorisen Integraation terapia

Toimintaterapia- ja SI-tutkimus
Psykoterapia

(yksilö-, perhe- ja paripsykoterapia)
Mari Ärölä-Dithapo

Hattula

mari.arola.dithapo(ät)outlook.com

040 080 2653

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapiassa tuetaan henkilön kokonaiskehitystä, vahvistetaan itsetuntoa ja omatoimisuutta. Lasten ja nuorten toimintaterapian tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen sensomotoristen, kognitiivisten, sosiaalisten ja emotionaalisten valmiuksien ja taitojen kautta. Näiden valmiuksien saavuttaminen on perusta ikätasoiselle toimintakyvylle mm. itsestähuolehtimisessa, sosiaalisissa taidoissa, tunnetyöskentelyssä, leikissä, oppimisessa ja vapaa-ajan harrastuksissa. 

Toimintaterapiassa kuntoutus tapahtuu yksilöllisesti tai ryhmässä toimintaterapiatutkimuksen ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Pääasiassa kuntoutus tapahtuu vastaanotolla. Tarvittaessa ja kuntoutusuunnitelman mukaisesti voidaan tehdä ohjauskäyntejä päiväkotiin, kouluun ja kotiin. Terapian toteutuessa arkiymäristössä, pitää olla sille tavoitteelliset perusteet. Tämänhetkisten luotettavien tutkimusten perusteella lasten toimintaterapiassa vaikuttavuus on  parhainta rikastetussa terapiatilassa. Terapiassa käytetään menetelmiä, jotka perustuvat tutkimuksissa kuntoutusta edistäviksi menetelmiksi. 

Tärkeä osa kuntoutusta on yhteistyö vanhempien kanssa. Halutessaan vanhempi tai asiakasta hoitava henkilö voi osallistua mukaan toimintaterapiaan. Tavoitteet voivat kuntoutuksessa olla myös sen suuntaiset, että vanhempi ja lapsi ovat yhdessä terapiassa. Arkiympäristössä tapahtuvassa terapiassa suositellaan, että mukana on arkiympäristössa oleva henkilö.

Terapeutti osallistuu mahdollisuuksien mukaan asiakasta koskeviin neuvotteluin ja palavereihin, joissa yhdessä tehdän kuntoutuksen tavoitteet ja tarkistetaan niitä määräajoin. Tavoitteiden tulee vastata vanhempien ja/tai asiakkaan kanssa laadittuja tavoitteita ja kuntoutussuunnitelmaa. 

Terapiassa terapeutti soveltaa toimintoja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomoiden. Terapiaprosessissa on olennaista, että asiakas osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja valintaan.


Miten terapiaan pääsee?

Toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Ennen terapian aloittamista on hyvä olla tehtynä toimintaterapiatutkimus. 

Toimintaterapia Tarinatuvalla on toimintaterapiaan  sopimus Kelan kanssa. 

Kannattaa kysyä myös asuinkunnan perusterveydenhuollosta, onko mahdollisuutta saada masusitoumusta.

Tarinatupa tarjoa palveluja pääasiassa Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Riihimäen ja Akaan alueilla.

Lisäksi terapiaan tai tutkimuksiin voi tulla vakuutuksen maksamana tai omakustanteisesti.


Esimerkkejä menetelmistä

Ayresin sensorisen integraation terapia

www.sity.fi


Leikki

Leikin avulla harjoitellaan lapsen kanssa erilaisia taitoja. Terapiassa on koko  ajan mukana  leikkisyys. Terapeutti soveltaa kuntouttavia menetelmiä niin, että lapsi kokee harjoittelun mukavaksi. Lapsi usein kokee, että terapiassa on hauskaa. Rikastetussa terapiatilassa on paljon erilaisia välineitä, joilla voidaan porrastaa toimintaa niin, että se on lapsi oppii leikkiessään.

Tunnetöskentely

Tunnetyöskentelyssä käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) menetelmiä. Tavoitteena on usen omien tunnetilojen tunnistaminen ja niiden hallinta. Työskentelyssä pitää huomioida asiakkaan kehitysikä ja työskentelyssä edetä asiakkaan edistymisen mukaan.